Om oss

Leader Stockholmsbygd

Om Utvecklingscentrum för vatten

Utvecklingscentrum för vatten (UCV) är en avdelning av Campus Roslagen AB, ett kommunalt företag i Norrtälje. Vi leder och deltar i forsknings- och innovationsprojekt som tar itu med centrala vattenrelaterade utmaningar i Norrtälje, såsom grundvattenkvalitet och tillgänglighet och eutrofiering. UCV tillhandahåller också utbildning och kompetensutveckling genom olika aktiviteter, såsom kommunal rådgivning (VA-rådgivning), kurser för entreprenörer, öppet hus och informationsdagar för allmänheten (vattendagarna), workshops och nätverk både för offentliga och för privata aktörer. Mer information hittar du på https://www.vattencentrum.se.

Om projektet Akvaponi i Roslagen

Akvaponi i Roslagen finansieras av Jordbruksverket och LEADER Stockholmsbygd. Projektet bidrar med information om akvaponik, en cirkulär jordbruksmetod som gör det möjligt att spara vatten och ta vara på näringsämnen genom att kombinera vattenbruk och hydroponi, och som kan främja övergången till mer hållbara system för livsmedelsproduktion.

Målet är att fler företag och andra aktörer på landsbygden (ekonomiska föreningar, bygdebolag odyl) skall ta till sig idén om att odla i slutet system, för att ges möjlighet att växa, diversifiera sin näring, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som inte gör åverkan på miljön samt odling för eget bruk. Projektet vill även ge barn och unga möjlighet att lära sig mer om kretslopp, vattnet som resurs och hur man framställer livsmedel på ett hållbart sätt. Läs mer på https://www.vattencentrum.se/akvaponi-i-roslagen-2/.

.

.

.

.

.

I projektet använder vi oss av en demoanläggning som vi byggt med finansiering av Roslagens Sparbanks Stiftelser.

%d bloggare gillar detta: