Facit till Quiz!

Här nedanför hittar du facit för att rätta dina svar för det Quiz du gjorde på förra sidan. Om det finns frågor du inte lyckades få rätt på kan du gå tillbaka och läsa om dem på de olika sidorna.

Facit till quiz del 1 (från delen om Akvaponi, ekosystem, mat & miljö)

  1. Vilket ämne är det som kommer ut ur fisken i fisktanken, som den inte mår bra av? 

  Rätt svar: X. Ammoniak.

  1. Vad kallas det ämne som är bra för växterna, som mikroorganismerna tillför till systemet? 

Rätt svar: 1. Nitrat.  

  1. Vad är ett ekosystem? 

Rätt svar: X. Allt levande som finns i ett naturområde. 

  1. Vad kallas det när det blir för mycket näring i sjöar och hav? 

Rätt svar: 2. Övergödning. 

  1. Hur stor del av den mat som produceras i Sverige idag slänger vi? 

Rätt svar: X. En tredjedel

Facit till quiz del 2 (från delen om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen)

  1. Vilken organisation är det som tagit fram de globala hållbarhetsmålen? 

Rätt svar: X. FN 

  1. Vad är idag den internationella gränsen för vad som räknas som extrem fattigdom? 

Rätt svar: 2. 1,9 dollar om dagen. 

  1. Vad är infrastruktur för något? 

Rätt svar: X. Ett samhälles grundläggande fysiska system

  1. Vad kallas processen där jorden blir varmare och varmare som konsekvens av klimatförändringarna? 

Rätt svar: 2. Global uppvärmning. 

  1. Vad betyder Biologisk mångfald? 

Rätt svar: X. Alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer

.

.

Hem till Akvaponnyn

Projektet Akvaponi i Roslagen finansieras med stöd från:

I projektet använder vi oss av en demoanläggning som vi byggt med finansiering av Roslagens Sparbanks Stiftelser.

%d bloggare gillar detta: